ไฟล์เอกสารทั้งหมด

ใบแจ้งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 65

ชื่อไฟล์: 1643001721.doc
งานบริหารงานทั่วไป 24 ม.ค. 2565 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอใช้สถานที่ จากหน่วยงานภายนอก

ชื่อไฟล์: 1643001691.doc
งานบริหารงานทั่วไป 24 ม.ค. 2565 ดาวน์โหลด

บันทึกข้อความขอใช้อาคารสถานที่ ภายในโรงเรียน

ชื่อไฟล์: 1643001662.docx
งานบริหารงานทั่วไป 24 ม.ค. 2565 ดาวน์โหลด

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน (ขาวดำ)

ชื่อไฟล์: 1635989741.png
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 4 พ.ย. 2564 ดาวน์โหลด

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน (สี)

ชื่อไฟล์: 1635989476.png
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 4 พ.ย. 2564 ดาวน์โหลด