อ่านบทความ

เพลงมาร์ช

        ปางศิลาทองศึกษา งามสง่าวิทยากว้างไกล
ตั้งโดเด่นอยู่บนภูเขาใหญ่  แสนวิไลอยู่ในพงพี
        พวกเราทุกๆคน หมั่นฝึกฝนและรักในศักดิ์ศรี
สร้างสรรค์เยาวชนเป็นคนดี พัฒนาถิ่นนี้ให้เจริญไกล
        การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม พร้อมนำชุมชนให้ยิ่งใหญ่
ปางศิลาทองศึกษาจะก้าวไป เมื่อทุกคนร่วมใจรักสามัคคี
        รวมพลังกันเถิดมาพวกเรา  ไม่ขลาดเขลาหรอกหนามาที่นี่
ปางศิลาทองถิ่นนี้มีของดี ชุบชีวีของคนให้สมบูรณ์..


เพลงเลือดแสด

        อยู่ในขุนเขาอันกว้างใหญ่ พวกเราสุขใจในไพรี
ปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดี ให้เป็นศรีเกิดแก่ปางศิลาทอง
        เฝ้าดูหมูวิหคที่โบยบิน อยู่เป็นอาจิณเสียงสะท้อนก้อง
พวกเราแสดขาวรักกันดังพี่น้อง หยิ่งผยองในศักดิ์ศรีของตน
        หากใครมาย่ำยี แสดขาวนี้ไม่ย่อย่น
ผนึกกำลังพิทักษ์ตน อดทนสร้างสิ่งที่ดีงาม
        วันเวลาผ่านไปเราเติบใหญ่ จะไม่ให้ใครไหนมาเหยียบหยาม
สร้างชื่อลือเลื่องทุกเขตคาม ให้ลือนามแสดขาวเราพร้อมใจ