อ่านบทความ

"งานสู่เหย้า" ศิษย์เก่า ป.ศ. ครั้งที่ 4

        "งานสู่เหย้า" ศิษย์เก่า ป.ศ. ครั้งที่ 4 จัดขึ้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ศิษย์เก่าได้กลับมาพบปะสังสรรค์และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เพื่อให้เกิดประเพณีการจัดงานคืนสู่เหย้าขึ้นในปีต่อ ๆ ไป และเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการเรียนการ สอนของโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา <ดูรูปภาพเพิ่มเติม>

<ดูรูปภาพเพิ่มเติม>