อ่านบทความ

แจกของขวัญปีใหม่ 2567

    วันที่ 12 มกราคม 2567 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา ได้จัดกิจกรรมจับฉลากแจกของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2567 โดยคณะครูและผู้มีอุปการะคุณได้นำของขวัญมาแจกให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการมอบความสุขให้แก่นักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา <ดูรูปภาพเพิ่มเติม>

 

<ดูรูปภาพเพิ่มเติม>