อ่านบทความ

เลขที่นั่งสอบ o'net 65

สทศ. ประกาศแล้ว! เลขที่นั่งสอบ/สนามสอบ O-NET