อ่านบทความ

สัปดาห์คณิตศาสตร์ 2566

     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกสมอง ประลองความคิด กับกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ที่ท้าทาย และเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ <ดูรูปภาพเพิ่มเติม>

   

<ดูรูปภาพเพิ่มเติม>