อ่านบทความ

ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567