อ่านบทความ

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

       วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา ได้จัดประกอบพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีนายธนายุทธ์  คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เป็นประธานในพิธี โดยมีกองลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม และได้จัดพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนู ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องลูกเสือ

 

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา <--- ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม