อ่านบทความ

ประกาศ​ผลการจัดหาที่เรียน​ นักเรียนชั้น​ ม. 1 และ ม.4

ประกาศ​ผลการจัดหาที่เรียน​ นักเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1​
https://drive.google.com/.../1gW2.../view...

 

ประกาศ​ผล​การ​จัดหา​ที่เรียน​ นักเรียน​ชั้น​มัธยม​ศึกษา​ปีที่​ 4
https://drive.google.com/.../1ykRtaQ13cUTJBMdmuxR.../view...

 
 
รายละเอียดการมอบตัว ณ โรงเรียนที่ สพม.กำแพงเพชรจัดให้
- โรงเรียนในสังกัดสพม.กำแพงเพชร ให้ติดต่อขอมอบตัวในวันที่ 8 เมษายน 2566 ในเวลา 8.30 - 16.30 น.
- โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ให้ติดต่อขอมอบตัวในวันที่ 8 เมษายน 2566 ในเวลา 8.30 - 12.30 น.
- โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ให้ติดต่อขอมอบตัวในวันที่ 8 เมษายน 2566 ในเวลา 8.30 - 12.30 น.
- โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ให้ติดต่อขอมอบตัวในวันที่ 10 เมษายน 2566 ในเวลา 8.30 - 16.30 น.
เอกสารที่ควรเตรียมมอบตัว
บัตรประชาชนของนักเรียน (ตัวจริง) และสำเนา
บัตรประชาชนของผู้ปกครอง (ตัวจริง) และสำเนา
ทะเบียนบ้านของนักเรียน (ตัวจริง) และสำเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (ตัวจริง) และสำเนา
เอกสารทางการศึกษา เช่น ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เป็นต้น
เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น