อ่านบทความ

การแข่งขันเปตอง กีฬานักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2565

  วันที่ 27 กรฏาคม 2565 ครูวัฒนา เจริญสุข ได้นำนักกีฬาเปตอง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2565 รอบตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร ณ.สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพเงพชร ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และเป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรไปแข่งขันระดับเขตการศึกษา 6 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 2-5 กันยายน 2565 ต่อไป