อ่านบทความ

การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ผอ.ธนายุทธ คลังวงษ์

การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ผอ.ธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
<ดูรูปภาพเพิ่มเติม  >

<ดูรูปภาพเพิ่มเติม  >