อ่านบทความ

การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ครู คศ.2 และ คศ.3

การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

<ดูรูปภาพเพิ่มเติม  >

<ดูรูปภาพเพิ่มเติม  >