ภาพกิจกรรม

สัปดาห์คณิต 2566

  • 23 มิ.ย. 2566
  • ผู้ดูแลระบบ
  • 21
  • 604

     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกสมอง ประลองความคิด กับกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ที่ท้าทาย และเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ <ดูรูปภาพเพิ่มเติม>