ภาพกิจกรรม

วันไหว้ครู 2566

  • 15 มิ.ย. 2566
  • ผู้ดูแลระบบ
  • 175
  • 123

 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จัดกิจกรรม วันไหว้ครู หรือ พิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครูนั้นเป็นการแสดงความเคารพครู เป็นวันที่ศิษย์จะได้แสดงถึงคุณธรรมภายในจิตใจ คำว่า “ไหว้ครู” ถึงแม้ว่าจะเป็นถ้อยคำที่แสนธรรมดาสามัญที่ใครหลายๆ คนต่างเข้าใจกันดีอยู่ แต่จริงๆ แล้ว วันไหว้ครู คือวันที่บรรดาศิษย์ทั้งหลายจะได้แสดงความเคารพและสักการะต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ตลอดจนผู้เสียสละชี้ทางและให้แสงสว่างแก่ศิษย์โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบาก