ภาพกิจกรรม

วันคริสต์มาส 2564

  • 24 ธ.ค. 2564
  • ผู้ดูแลระบบ
  • 17
  • 850

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ 24 ธันวาคม 2564