ปฎิทินกิจกรรม

14

ก.ค. 2566
แนะแนว ม.ศรีปทุม
 • โดย: ชุมนุม ม.6
 • กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว

11-14

ก.ค. 2566
สัปดาห์ห้องสมุด
 • โดย: งานห้องสมุด
 • กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว

02

มิ.ย. 2566
แนะแนว หลักสูตรผู้ช่วยทางการพยาบาล ม.6
 • โดย: ชมรมสานฝันฉันอยากเข้ามหาวิทยาลัย
 • กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว

02

เม.ย. 2566
รายงานตัวและมอบตัว ม.4 2566 
 • โดย: โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
 • กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว

01

เม.ย. 2566
รับเอกสารทางการศึกษา 2565
 • โดย: งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
 • กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว

01

เม.ย. 2566
รายงานตัวและมอบตัว ม.1 2566
 • โดย: โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
 • กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว

31

มี.ค. 2566
อนุมัติจบ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566
 • โดย: งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
 • กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว

01

เม.ย. 2565
ม.3 ม.6 รับวุฒิการศึกษา
 • โดย: ฝ่ายวิชาการ
 • กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว

31

มี.ค. 2565
อนุมัติจบ ม.3 ม.6
 • โดย: ฝ่ายวิชาการ
 • กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว