วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่สุขภาพดี มีคุณธรรม นำชุมชน บนความพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล สู่พลโลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

0
ข้อมูลนักเรียน
0
ข้อมูลครู/บุคลากร
0
ข้อมูลห้องเรียน
นายธนายุทธ คลังวงษ์

นายธนายุทธ คลังวงษ์

(ผู้อำนวยการโรงเรียน)

ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลด

ประกาศผลสอบ ม.4
 • ชื่อไฟล์: 1648696638.pdf
 • 31 มี.ค. 2565
 • งานวิชาการ
ดาวน์โหลด
ประกาศผลสอบ ม.1
 • ชื่อไฟล์: 1648696626.pdf
 • 31 มี.ค. 2565
 • งานวิชาการ
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
 • ชื่อไฟล์: 1648696611.pdf
 • 31 มี.ค. 2565
 • งานวิชาการ
ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติมอบตัว _ออนไลน์
 • ชื่อไฟล์: null
 • 31 มี.ค. 2565
 • งานวิชาการ
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบคัดห้อง
 • ชื่อไฟล์: null
 • 25 มี.ค. 2565
 • งานวิชาการ
ดาวน์โหลด
ใบอนุญาตใช้รถยนต์หกล้อ
 • ชื่อไฟล์: 1643001741.docx
 • 24 ม.ค. 2565
 • งานบริหารงานทั่วไป
ดาวน์โหลด
ใบแจ้งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 65
 • ชื่อไฟล์: 1643001721.doc
 • 24 ม.ค. 2565
 • งานบริหารงานทั่วไป
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอใช้สถานที่ จากหน่วยงานภายนอก
 • ชื่อไฟล์: 1643001691.doc
 • 24 ม.ค. 2565
 • งานบริหารงานทั่วไป
ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด

ความภาคภูมิใจ

ดูทั้งหมด

ผลงานทางวิชาการ