วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่สุขภาพดี มีคุณธรรม นำชุมชน บนความพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล สู่พลโลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

0
ข้อมูลนักเรียน
0
ข้อมูลครู/บุคลากร
0
ข้อมูลห้องเรียน
นายพิเชตร์ บัวเถื่อน

นายพิเชตร์ บัวเถื่อน

(ผู้อำนวยการโรงเรียน)

ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลด

นโยบายความปลอดภัย ของโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
 • ชื่อไฟล์: 1711956079.pdf
 • 23 มี.ค. 2567
 • งานบริหารงานทั่วไป
ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567
 • ชื่อไฟล์: 1708843951.pdf
 • 23 ก.พ. 2567
 • งานวิชาการ
ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567
 • ชื่อไฟล์: 1708843966.pdf
 • 23 ก.พ. 2567
 • งานวิชาการ
ดาวน์โหลด
รายงานผลดำเนินงานตามแผนฏิบัติการงบประมาณ_2566
 • ชื่อไฟล์: 1706608481.pdf
 • 30 ม.ค. 2567
 • งานงบประมาณ
ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566
 • ชื่อไฟล์: 1706608342.pdf
 • 30 ม.ค. 2567
 • งานงบประมาณ
ดาวน์โหลด
ประกาศเจตนารมณ์โรงเรียน เรื่อง นโยบาย
 • ชื่อไฟล์: 1692068187.pdf
 • 15 ส.ค. 2566
 • งานบริหารงานทั่วไป
ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ
 • ชื่อไฟล์: 1692009911.pdf
 • 14 ส.ค. 2566
 • งานวิชาการ
ดาวน์โหลด
ใบแสดงเจตจานงบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
 • ชื่อไฟล์: 1691995421.pdf
 • 14 ส.ค. 2566
 • งานงบประมาณ
ดาวน์โหลด