วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่สุขภาพดี มีคุณธรรม นำชุมชน บนความพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล สู่พลโลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

0
ข้อมูลนักเรียน
0
ข้อมูลครู/บุคลากร
0
ข้อมูลห้องเรียน
นายธนายุทธ คลังวงษ์

นายธนายุทธ คลังวงษ์

(ผู้อำนวยการโรงเรียน)

ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลด

เลขที่นั่งสอบ Onet65
 • ชื่อไฟล์: 1674492616.pdf
 • 23 ม.ค. 2566
 • งานวิชาการ
ดาวน์โหลด
วผ.10 แบบส่งผลการสอบแก้ตัว
 • ชื่อไฟล์: 1673491109.pdf
 • 12 ม.ค. 2566
 • งานวิชาการ
ดาวน์โหลด
วผ.9 แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
 • ชื่อไฟล์: 1673491097.pdf
 • 12 ม.ค. 2566
 • งานวิชาการ
ดาวน์โหลด
วผ.6 แบบคำร้องขอแก้ไขผลการเรียนมส
 • ชื่อไฟล์: 1673491082.pdf
 • 12 ม.ค. 2566
 • งานวิชาการ
ดาวน์โหลด
วผ.5 แบบคำร้องขอเรียนซ้ำ
 • ชื่อไฟล์: 1673491021.pdf
 • 12 ม.ค. 2566
 • งานวิชาการ
ดาวน์โหลด
วผ.4 แบบสรุปผลการเรียนรายวิชา
 • ชื่อไฟล์: 1673491007.pdf
 • 12 ม.ค. 2566
 • งานวิชาการ
ดาวน์โหลด
วผ.3 แบบแจ้งรายชื่อนักเรียน 0 ร มส
 • ชื่อไฟล์: 1673490993.pdf
 • 12 ม.ค. 2566
 • งานวิชาการ
ดาวน์โหลด
วผ.2 แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ไม่ครบร้อยละ 80
 • ชื่อไฟล์: 1673490976.pdf
 • 12 ม.ค. 2566
 • งานวิชาการ
ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด

ความภาคภูมิใจ

ดูทั้งหมด

ผลงานทางวิชาการ