โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
กิจกรรมสอบธรรมศึกษา
เผยแพร่โดย : ประเวช วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

สอบวันที่ 29 พ.ย. 61 นักเรียนที่เข้าร่วม

ม.1/1-1/3 

ม. 2/1-2/3

ม.3/1-3/3 

จำนวนสอบชั้นตรี 133 คน โท 171 เอก 10 คน

รวมนักเรียนที่ไปสอบ 314 คน

 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา