โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
อบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ในรั้วโรงเรียน
โดย : ประเวช ผิวพรรณ วันที่ : 25 มิถุนายน 2561

              งานสัมพันธ์ชุมชน และงานนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกับโครงการชลประทานกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานในรั้วโรงเรียน

อ่านแล้ว: 88 ครั้ง
 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา