โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
อบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ในรั้วโรงเรียน
โดย : ประเวช ผิวพรรณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2561

              งานสัมพันธ์ชุมชน และงานนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกับโครงการชลประทานกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานในรั้วโรงเรียน

อ่านแล้ว: 132 ครั้ง
 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา