โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
ข้อมูลโดยทั่วไป

ชื่อภาษาไทย : โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

ชื่ออังกฤษ : Pangsilathongsuksa School

อักษรย่อ : ป.ศ.(PS)

สีประจำโรงเรียน : สีแสด-ขาว

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นพวงแสด

ประเภท : โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง

คติพจน์ : ทนโต เสฏโฐ มนุสเสสุ

ก่อตั้ง : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536

สังกัดการศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

อีเมล์ : pangsilathong@pslt.ac.th,pangschool@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5586-8884

แฟกซ์ : 0-5586-8886

เว็บไซต์ : http://www.pslt.ac.th

ข้อมูลโดย : ประทีป อุ่นอก | วันที่ : 2 มกราคม 2562
 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา