โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
ที่อยู่ : เลขที่ 107 หมู่ที่ 17 บ้านมอแสงทอง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทรศัพท์ : 0-5572-7117,0-5 โทรสาร : 0-5572-7240 อีเมล์ : admin@pslt.ac.th
 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา