โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
ลำดับที่ ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เพิ่มข้อมูล
1 จัดสอบจุดเน้นคณิตศาสตร์นักเรียนชั้น ม.5 23 กุมภาพันธ์ 2560
2 จัดอบรมพัสดุฝ่ายในโรงเรียน 22 กุมภาพันธ์ 2560
3 กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน 22 กุมภาพันธ์ 2560
4 คุมก่อสร้างอาคารเรียน 22 กุมภาพันธ์ 2560
5 โครงการหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธฺิ์ทอง 28 กุมภาพันธ์ 2560
6 รับสมัครนักเรียนหารายได้ช่วงปิดภาคเรียน 23 กุมภาพันธ์ 2560
7 โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง โรงเรียนทรัพย์ใหญ่ศึกษานารีนุสรณ์ 5 23 กุมภาพันธ์ 2560
8 รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งแม่บ้าน 30 มีนาคม 2560
9 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 25 มิถุนายน 2561
 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา