โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
ลำดับที่ ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เพิ่มข้อมูล
1 โครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 20 พฤศจิกายน 2559
2 สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ณ วัดเขาชุมแสง 19 พฤศจิกายน 2559
3 ประกวดสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 6 20 พฤศจิกายน 2559
4 ประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ หัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” 20 พฤศจิกายน 2559
5 ประกวดวิดีทัศน์สั้น หัวข้อ "เยาวชน ส่องภาพลักษณ์ประเทศไทย ผ่านสายตาชาวต่างชาติ" 20 พฤศจิกายน 2559
6 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จัดทำโบว์ไว้ทุกข์ บริการประชาชน 24 พฤศจิกายน 2559
7 ตารางสอบกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 21 ธันวาคม 2559
8 เดิน-วิ่ง อบจ.กำแพงเพชร มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่10 29 ธันวาคม 2559
9 จัดสอบจุดเน้นคณิตศาสตร์นักเรียนชั้น ม.5 23 กุมภาพันธ์ 2560
10 จัดอบรมพัสดุฝ่ายในโรงเรียน 22 กุมภาพันธ์ 2560
11 กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน 22 กุมภาพันธ์ 2560
12 คุมก่อสร้างอาคารเรียน 22 กุมภาพันธ์ 2560
13 โครงการหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธฺิ์ทอง 28 กุมภาพันธ์ 2560
14 รับสมัครนักเรียนหารายได้ช่วงปิดภาคเรียน 23 กุมภาพันธ์ 2560
15 โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง โรงเรียนทรัพย์ใหญ่ศึกษานารีนุสรณ์ 5 23 กุมภาพันธ์ 2560
 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา