โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
ลำดับที่ ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เพิ่มข้อมูล
1 จัดสอบจุดเน้นคณิตศาสตร์นักเรียนชั้น ม.5 23 กุมภาพันธ์ 2560
2 จัดอบรมพัสดุฝ่ายในโรงเรียน 22 กุมภาพันธ์ 2560
3 กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน 22 กุมภาพันธ์ 2560
4 คุมก่อสร้างอาคารเรียน 22 กุมภาพันธ์ 2560
5 โครงการหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธฺิ์ทอง 28 กุมภาพันธ์ 2560
6 รับสมัครนักเรียนหารายได้ช่วงปิดภาคเรียน 23 กุมภาพันธ์ 2560
7 โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง โรงเรียนทรัพย์ใหญ่ศึกษานารีนุสรณ์ 5 23 กุมภาพันธ์ 2560
8 รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งแม่บ้าน 30 มีนาคม 2560
9 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 25 มิถุนายน 2561
10 ครบรอบ 26 ปีโรงเรียน 23 มีนาคม 2562
11 มอบของขวัญการออม 23 มีนาคม 2562
12 ปัจฉิมนิเทศ 2561 23 มีนาคม 2562
13 รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 25 มีนาคม 2562
 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา