โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
ลำดับที่ ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่มอบ วันที่มอบ
1 ชนะเลิศ ออกอากาศรายการบ่ายนี่มีคำตอบ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี 29 มกราคม 2559
2 ครูดีในดวงใจระดับชาติ ครูดีในดวงใจระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 มกราคม 2559
 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา